fbpx
Image Alt

Termeni și condiții

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează „Big Fitness”„centrul de sănătate”, „noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea BIG FITNESS SRL, cu sediul în STR. Calea Florești, nr. 2B, bl. A1b, ap.10, Cluj-Napoca, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2431/2020 și având Codul Unic Identificare RO42921132.

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, care poate fi găsit la www.bigfitness.ro. Nu veţi folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

 1. Introducere
  Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului Big Fitness. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul pe site-ul nostru web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.
  Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre Big Fitness, domeniile sale de practică de sănătate și informații generale sub formă de documente (“Informații”).
  Conţinutul acestui site web nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.
 2. Înregistrarea unui cont pentru a deveni membru
  Definim „Membru” orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre. Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să fi împlinit vârsta de 13 ani sau mai mult, însă doar copiii minori cu vârsta peste 16 ani pot crea un cont pe site-ul Big Fitness pentru achiziționarea unui abonament pentru centrele de sănătate.
  Înregistrarea contului se realizează prin completarea formularului existent pe wesite la secțiunea „Zona membrilor”, subsecțiunea „Înregistrează-te”.
  Ulterior creării contului de utilizator pe website, vă puteți conecta prin utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail și a pin-ului de acces.
  Doar copiii minori cu vârsta peste 16 ani pot crea un cont pe site-ul Big Fitness pentru achiziționarea unui abonament pentru centrele de sănătate.
 3. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor
  Big Fitness îşi rezervă dreptul de a:
  • modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Big Fitness nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;
  • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Big Fitness nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;
  • modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că Big Fitness nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
 4. Abonamente cu plată recurentă
      a) Abonament cu plata recurentă FULL-TIME

  Acest tip de abonament oferă membrilor noștri accesul in cadrul locației BIG FITTNES, cu excepția facilităților constând în masaj, solar și frizerie/coafor, pe o perioada de 1 lună (30 de zile calculate de la data de început a abonamentului). Abonamentul devine active de îndată ce plata este efectuată sau la o data ulterioară aleasă de către client (termenul de livrare).
  Prin apăsarea butonului CUMPĂRĂ de la Secțiunea „CUMPĂRĂ ABONAMENT” de pe website-ul https://www.bigfitness.ro/ clientul declară că înțelege și este de acord cu faptul că acest abonament se va reînnoi în mod automat, lunar, respectiv, ne autorizează să debităm lunar suma aferentă contravalorii abonamentului lunar de pe cardul său bancar, pe care îl utilizează pentru prima plată.
  Clientul poate să anuleze oricând următoarea plată/debitare automată în aplicația de mobil sau în contul său online de membru. În cazul în care sistemul nu poate debita cardul bancar cu suma aferentă abonamentului în urma a 3 încercări, câte una în fiecare zi consecutivă, drepturile conferite de abonament se suspendă. În acest din urmă caz al suspendării drepturilor, dacă plata nu este realizată în cursul lunii respective, abonamentul este anulat/întrerupt și clientul nu va mai beneficia de prețul special și/sau eventualele beneficii/reduceri. În cazul în care plata se realizează în cursul lunii respective, suspendarea drepturilor încetează de îndată ce suma este debitată și, începând cu data debitării, nu și retroactiv, clientul redobândești toate beneficiile pe care abonamentul i le conferă, inclusiv reducerea conform celor de mai jos. Pentru a înlătura orice neclaritate, redobândirea drepturilor nu retroactivează pentru zilele din luna respectivă în care ele au fost supendate, iar durata abonamentului nu se prelungeste cu zilele în care drepturile au fost suspendate.
  Pentru a răsplăti fidelitatea, în cadrul acestui tip de abonament oferim discount-uri după cum urmează:

   • Începând cu a 2-a lună, un discount de 10% din prețul standard al acestui tip de abonament, astfel încât prețul abonamentul va deveni 207 lei;
   • Începând cu a 4-a lună, un discount de 20% din prețul standard al acestui tip de abonament, astfel încât prețul abonamentul va deveni 184 lei;
   • Începând cu a 6-a lună, un discount de 25% din prețul standard al acestui tip de abonament, astfel încât prețul abonamentul va deveni 172.50 lei;

  Acest discount ramane valabil dacă ai continuitate la plata lunară automată pentru abonamentul tău, fără a o opri.
  În momentul în care plățile recurente sunt întrerupte, pentru următoarele tranzacții se revine la prețul standard al abonamentului lunar daca nu sunt incidente alte oferte.

      b)Abonament cu plată recurentă HAPPY HOUR


 5. Linkuri către website-urile terţilor
  Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.
 6. Copyright
  Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui website şi a materialelor publicate sau accesibile pe website aparţin Big Fitness sau licenţiatorilor săi. Website-ul, materialele publicate sau accesibile pe website, precum şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru accesarea şi utilizarea acestui website).
  Big Fitness şi logo-ul Big Fitness sunt mărci înregistrate ce aparţin Big Fitness şi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al Big Fitness.
  Pentru aceste scopuri, Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricărora dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.
 7. Limitarea răspunderii
  Website-ul este distribuit pe baza „aşa cum este” şi „disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.
  În limita impusă de lege, Big Fitness nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.
  Big Fitness nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.
  Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Big Fitness pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei Big Fitness, a angajaţilor sau a agenţilor săi.
 8. Despăgubiri
  Big Fitness își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, împreună cu angajații și agenții săi, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Big Fitness, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.
 9. Anulare
  În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nulă, anulabilă, ilegală sau nonexecutabilă în vreun fel, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor Big Fitness sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.
 10. Legi aplicabile şi dispute
  Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții , iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.
 11. Titluri
  Titlurile sunt incluse în aceşti Termeni şi Condiƫii pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acestor Termeni şi Condiƫii.
 12. Înţelegerea completă
  Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și Big Fitness în legătură cu utilizarea website-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termenil şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.
 13. Actualizări ale Termenilor și Condițiilor
  Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe website și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.
  Prezenta versiune a Termenilor și Condițiilor a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.
 14. Contact
  Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la: Big Fitness, Str. Bucegi, nr. 19, et. 2, complex WINMARKT, Cluj-Napoca, România sau să completați formularul de contact pe care îl puteți găsi pe site-ul https://www.bigfitness.ro/contact.
  Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.